Ni với

một c em gi

 

Khen anh phong độ trẻ trai

l em rt lửa vo tai qu b

Qu b đ thả anh ra

em cn nhốt lạị trong nh lm chi

Cho anh một lối bin thy

anh ca khc biệt kinh kỳ rong chơi

Cho anh quẫy nước ln đời

một vi năm c tả tơi .Cũng đnh

Từ ry em chớ lanh chanh

khen anh trật động mạch vnh bị thương