Ady Endre

ANH ĐĂ NH̀N THẤY EM….

 

Anh đă nh́n thấy em, lần ấy

nhoẻn cười em nh́n anh,

mắt đăm đăm lần ấy

 em đă thôi miên anh.

Đôi môi đỏ tưoi như máu

nhoẻn nụ cười

 dấu yêu  sao

khi em th́ thào

anh yêu, yêu anh lắm.

 

Anh đă nh́n thấy em, lần ấy

nhoẻn cười em nh́n anh

giờ, em vẫn rất xinh,

nhưng không c̣n thôi miên anh  được nữa.

Đôi môi đỏ tươi như máu

mấp máy muốn nhoẻn cười

em tuyệt mỹ làm sao

giống như khi nói dối

một từ : em yêu anh.

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hungary

(Budapest. 2016. augusztus 26.)