ADY ENDRE ( 1877-1919)

 

 

ADY ENDRE ( 1877-1919)

 

                    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

http://www.kepeslap.com/images/15464/0039.gif

 

Vừa sụt sịt, tôi vừa quay cuồng chúc

linh hồn měnh trong giấc

  ấu thơ xưa :

Chúc năm mới hạnh phúc!

Chúc mừng năm mới !

Mọi người ơi gắng lęn chịu tiếp

sự khủng khiếp nŕy,

nỗi vô nghĩa nŕy,

như người nghčo, như tôi cam phận,  tôi

ngây ngất, ngất ngây.

Ô!  ống khói linh hồn

khốn khổ của ta.

Chúc mừng năm mới!

Ngôn từ của tôi

cuồn cuộn nhả khói

địu bọc dịu dŕng vŕ nhậy cảm

 run rẩy lay động thật xa…

Những dự định năm xưa của ta

những bạn bč năm xưa của ta

ôi xa lắc…

Chúc mừng năm mới!

Thượng đế của Xuân sang, hăy giữ lấy

cho ta

vŕ giữ lấy tất cả mọi  người

như xưa

nếu có thể:

Chúc mừng năm mới!

 

                      Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyęn bản tiếng Hung

                                               ( Budapest.2011.12.18)