ADY ENDRE

C MỘT CY LIỄU LU LẮM RỒI

 

C một cy liễu lu lắm rồi.

Mạnh mẽ, trng cường hơn

bao cy cao trong xm,

khng u sầu rũ đầu trong cay đắng,

như cy liễu xa xưa-xa xưa.

C một cy liễu lu lắm rồi

giăng cnh kiu hnh,

v cũng tin sẽ khng gặp bạn đời,

những vẫn đợi chờ một người yu của hạnh phc ,

v rũ đầu qu phi

trn đắng cay.

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( H Nội ngy mưa 2016. augusztus.17)