ADY ENDRE

GIỮ ĐI MẮT EM

Bằng đi tay đồi mồi nhăn nheo

nắm lấy tay em.

Bằng đi mắt sương mờ gi nua

giữ đi mắt em.

 

Trong bo ging hủy diệt trần gian

cơn đin hoang tiền sử

đuổi xua, đến với em

v bn em đợi chờ run rẩy.

 

Bằng đi tay đồi mồi nhăn nheo

nắm lấy tay em

Bằng đi mắt sương mờ gi nua

giữ đi mắt em.

 

Anh khng biết tại sao, đến bao giờ

được cn lại cng em,

nhưng tay em, anh nắm

giữ gn đi mắt em.

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( Hanoi. 2016. augusztus 20.)