CHARON WIKTOR

 

                                       BỐN CHIỀU KÍCH THẦN BÍ

 

 

THỜI KỲ LỚN CỦA DĂN NỞ VŨ TRỤ

GIẢI THOÁT

 

Những lực bị khóa trong hệ thống làm xuất hiện  sự đa dạng của các h́nh thức  vũ trụ đă tạo ra vật chất thông qua vô số các bậc thang liên hợp. Cái bước vào đời sống trên cao và dưới thấp là tác phẩm của động lực giữa bản chất lan truyền.

Sức mạnh của LỬA SỐNG giải phóng các lực đi xuống bằng những vụ nổ từ các mối dây ràng buộc, rồi sau đó các hệ thống thế giới đă tan tác, một lần nữa lại rơi vào ṿng quay của sự sống. Đây là quá tŕnh mang tính vũ trụ của sự hủy diệt và sống lại của vật chất. Nhưng  Đặc trưng bay hơi của LỬA SỐNG cũng thực hiện sự biến chất của các lực duy tŕ phía trên.

Sự ràng buộc của tiến hóa kích động h́nh thức sự sống vật chất, là cái khiến những lực xây dựng nên chúng- vượt quá giới hạn chịu đựng - đă hủy diệt trên con đường của các vụ nổ. Các hiện tượng dẫn dắt qua giới hạn của hai thời kỳ thế gian này chuẩn bị cho sự mở màn một chu kỳ mới.

Trong thời kỳ lan truyền, thể loại đậm đặc nhất của sự sống tiến hóa - vật chất- bước lên ngôi. Nguyên lư trật tự thấp nhất là lư tưởng của đám đông. Giữa các con người, các nhà nước, các hệ thống,  cuộc đấu tranh sống-c̣n  v́ vật chất, v́ các giá trị vật chất vẫn tiếp tục. Sự đe dọa của những cuộc cách mạng và các cuộc chiến tranh đă không biết bao nhiêu lần cảnh báo nhân loại, họ đang đi sai đường.

Thế nhưng những nỗ lực của các thế lực sở hữu cũng phá vỡ những ràng buộc lớn nhất của tự nhiên- thế giới của các hạt nhân. V́ vật chất tan ră, nên nhân loại muốn cai trị vật chất.

Bên cạnh sở hữu vật chất là một xu hướng trọng tâm: khao khát chinh phục không gian. Những con người nhỏ bé chỉ v́ một chút đất đai dám giết người khác, các nhà nước, các hệ thống đẩy hàng triệu con người thành nạn nhân v́ lợi ích tăng trưởng đất của quốc gia họ.

Nhưng trong thời kỳ mở rộng của các chiều kích (dimezio), sự chinh phục không gian trở nên vô nghĩa. Giá trị sở hữu của không gian địa phương chấm dứt. Nguyên nhân của sự đổi thay cơ bản này có hai mặt, một là Vũ trụ Mới mở rộng một cách khổng lồ, những h́nh thức không gian và vũ trụ Khác hoàn toàn mở ra đối với với nhân loại.

 

 

Mặt khác nữa là việc dăn nở của vương quốc các điểm nhỏ, như vậy trong không gian bé nhỏ nhất các đặc tính vũ trụ cũng được phát hiện, sự mở rộng không xác định sức mạnh quyền lực phức tạp kết nối của nó. Khái niệm không gian trong thời kỳ mở rộng từ mọi quan điểm đều mất hiệu lực.

Trong thời Bảo B́nh các lực mang tính chất của sao Thiên Vương sẵn sàng nổ tung, để tiêu diệt mọi kết hợp, nhằm chuẩn bị cho chu kỳ dăn nở của vũ trụ. Những ǵ hẹp cần mở rộng, những ǵ bị ràng buộc muốn được giải phóng. Con người sống trong nhiều chiều kích, kẻ có ư thức nâng bản thân ḿnh lên khỏi những ràng buộc vật lư, trong thời kỳ đặc biệt này sẽ nhận ra: bức tường vô h́nh sụp đổ và Những Chiều Kích Mới sẽ tiếp cận Đời Sống của Hệ Mặt Trời của chúng ta.

Không phải các cuộc chiến tranh và các cuộc cách mạng mới, cũng không phải những thành tựu đạt đỉnh cao của khoa học mà sự xâm nhập của CHIỀU KÍCH (dimenzio) mới sẽ mang lại sự CHUYỂN ĐỔI của nhân loại trong thế giới phối hợp sự sống Cũ.

Và ư thức tự thân của con người đă được mở rộng,  đắm ch́m trong các quan điểm của sự sống nhiều chiều kích vừa xuất hiện từ đây, sẽ là một trung tâm chuyển hóa, là thứ lần đầu tiên đủ khả năng dẫn nhập ư tưởng phức tạp của sự Dăn Nở của Vũ Trụ.

Trong thời kỳ chuyển hóa các chiều kích, vẫn rất ít người nhận biết sự thay đổi gốc rễ này như một ấn tượng. Nhưng ư thức tự thân của các Chiều Kích ngay lập tức bắt đầu hoạt động và để lại dấu vết không thể xóa mờ trong những con người đă trở thành những bộ phận của sự Mở Rộng- Chiều Kích chuyển hóa tất cả.

Nh́n từ góc độ Chiều Kích Mới tất cả các hiện tượng và quá tŕnh lịch sử mất hoàn toàn ư nghĩa cũ của nó. Quan điểm Đa Chiều Kích  (Polydimenzional) từ từ xâm nhập vào quan điểm sự sống ba chiều, nổi lên như một bức mành từ trước đến nay che phủ một điều, mà ngày nay nó đă trở nên rơ ràng.

 

 

 

 

Ở nơi nào ư nghĩa nổi trội của sự nhận biết này bị đánh mất, ở đó có sự thu nhặt vật chất, có những nỗ lực quyền lực, có cuộc tranh đấu và cách mạng. Tư tưởng của con người bị thay đổi một cách cơ bản. Mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả được chứng minh như một cách giải quyết không thỏa đáng, đằng sau mọi câu hỏi tại sao là những câu hỏi mới khác nổi lên đe dọa những kẻ khao khát muốn hiểu biết.

 

Những hiện tượng đời sống bị khóa vào chính bản thân chúng,bị giới hạn trong ba chiều kích không gian, không thể hiểu nổi.Việc điều tra từng mắt xích bị tách ra của quá tŕnh sự sống là hoạt động phức tạp hơn của một Chuỗi thức tỉnh Tự Thân, cho thấy trong tất cả mọi h́nh thức và mọi diễn tiến, ṿng quay tṛn lặp lại tự thân trong bản thân sự sống không có điểm bắt đầu.

Bởi vậy điểm mở tượng trưng cho Thời Kỳ Chiều Kích (dimezio), V̉NG TR̉N lực tự thân quay trở lại. Chiến tranh của các tinh tú  được tạo ra trong chu kỳ sự sống cũng chấm dứt.

 

 

Ư thức Tự thân của Chiều Kích có nghĩa là sự trầm tư mặc tưởng, để bước qua chiều kích cao hơn một cách không khó khăn, thể xác có thể di chuyển dễ dàng trong không và thời gian từ h́nh thức sự sống này sang h́nh thức sự sống khác.

Và hậu quả của việc này là chấm dứt giấc mộng, giữa sự tỉnh táo và giấc ngủ không có sự khác biệt cơ bản.

Cái Chết cũng đánh mất đặc tính de dọa của nó, sự sống chảy trong hai chiều cùng lúc và sự chuyển tiếp từ b́nh diện này sang b́nh diện kia theo chiều chuyển động con lắc diễn ra một cách dễ dàng.

 Trong Thời kỳ Chiều Kích các ṿng tṛn lực Atlantic quay trở về. Đặc trưng của con người huyền thuật là khả năng nh́n thấy bản chất của con mắt thứ ba, giờ đây thông qua sự hóa thân đặc biệt.

Bằng một loạt các chuỗi những bộ phận cảm giác ẩn náu từ trước tới nay dành cho việc chuyển hóa sáng tạo của năo sẽ giúp việc mở rộng ư thức của con người. Những bộ phận này khiến con người trở nên nhạy cảm với sự hoạt động của các trung tâm lực trong ṿng quay liên tục của không gian và thời gian.

Các luân xa Chiều Kích tạo ra các trường lực được tái tạo, loại bỏ hiện tượng Cái Chết trong Thế giới Mới. Plasma của sự sống mới, trạng thái mật độ nửa vật chất có thể ném dễ dàng từ chiều kích này sang chiều kích kia, từ h́nh thức sống vật lư sang b́nh diện khí, mà không tạo ra những chấn động đặc biệt. Bản chất của vật chất cơ bản vẫn không thay đổi.

H́nh thức mang tính chất vật lư trở nên tinh vi hơn, sự sống trên b́nh diện khí rơ ràng hơn, đây là ch́a khóa của sự Cân Bằng lớn. Hội nhập lớn sau cùng của không gian ba chiều là sự lan truyền một Vũ Trụ Đa Chiều Kích.

 

 Dimenziomanvantara ( thời kỳ Chiều Kích) từ từ giải tỏa các h́nh thức phức tạp của sự sống có tổ chức, và trạng thái phi h́nh thức sẽ quay trở lại sự bắt đầu của Vũ Trụ tương lai.

KHÔNG CÓ TRÊN VÀ KHÔNG CÓ DƯỚI.

Sự chuyển hóa Chiều Kích (dimenzio) sẽ hoàn thành Tác Phẩm của Vũ Trụ Siêu Việt.

 

                     Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                      ( Budapest. 2014. január 8.)