DỊCH HAI BI CA.

1/

EDDA - CẢM GIC

Mọi cảm gic Anh cho,

qu đẹp.

Tất cả, những g l Anh,

qu đẹp.

Mọi từ ngữ của Anh,

chạm vo, đốt chy

kha Anh trong tim em.

Tất cả, những g Anh cho

em giữ mi chừng cn hơi thở

Em lun lun lại bắt đầu tm kiếm Anh

đến chừng chạm Anh.

Mọi từ ngữ của Anh,

chạm vo, đốt chy

kha Anh trong tim em.

Điệp khc:

i thế giới tươi đẹp ấy đu?

đ qu xa mi rồi!

nhưng nếu đi khi mi muốn bay qu cao,

mi sẽ rụng tả tơi như đ rớt.

Nhưng tất cả cc con đường đều đến với nhau

nh sng bừng ln từ bng tối

hy một lần nữa nhớ tới em, nhớ tới em!

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hungary

(2019. jlius 14.)

https://www.youtube.com/watch?v=o8SwBzAlBY8&fbclid=IwAR1F-jf_SEeiJkob7o0YueFJYjo96UazDDiDz5_Liu_YJiKRtpR-NC2cTME

2/

EDDA: TR CHƠI KẾT THC

 

Đy l tr chơi, hay ci g khc? Ta c thể chọn.

Mỗi lc một gần hơn, xuyn qua thời gian đến với em.

Đừng bận tm, nếu tất cả mnh muốn như thế!

con đường em bước ln đừng qu khổ sở đối với anh,

Bởi anh đợi em quay trở lại!

Em xin anh, đừng qu khổ sở v em!

Em khng bao giờ chạm anh, nếu đời em, anh chia hai ngả.

Điệp khc:

Hy cho em, v những năm thng di,

v tất cả những điều xấu-tốt em xin!

Hy cho em, hy cho php đời xảy ra như thế

bởi tr chơi đ kết thc với em!

Em ước l tiếng chung ngn v anh,

ước l lời an ủi, nếu anh từ biệt.

Em ước l gi đưa anh đi,

l mọi bi ca sống trong anh, trong anh.

( Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung- 2019. jul.14)

https://www.youtube.com/watch?v=pMPnlNo3DaU&fbclid=IwAR3OpAYXi64Yppx3TZ_Cyvqqcvu6MFYre9SGqdxZrX_d_4c5Mr2XbeSUxZo