JACQUES PRÉVERT

 

 

          HAI BÀI THƠ

 

 

 

 

 

 

1.     

                                BỮA SÁNG

 

Ḿnh đổ cà phê

vào tách.

Ḿnh thêm sữa

vào tách cà phê

Ḿnh thêm đường

vào tách cà phê sữa

Bằng th́a cà phê

ḿnh quấy đều chậm răi

Rồi ḿnh uống

Đặt xuống tách cà phê

Không nói với ta một lời

Ḿnh châm thuốc,

thổi bay

vài ṿng tṛn

khói

Ḿnh gạt tàn thuốc

vào cái gạt tàn

Không nói với ta một lời

chẳng buồn nh́n lướt.

Ḿnh nhỏm dậy

ấn mũ

lên đầu

nhấc áo

bởi mưa

ḿnh khoác

Rồi ḿnh đi ra

cơn mưa

không nói

chẳng thèm nh́n

Vùi mặt

vào đôi tay

ta nức nở.

 

                        Nguyễn Hồng Nhung dịch theo bản tiếng Hung của Csorba Győző

                                                    ( Budapest. 2014. március 16.)

2.     

                                  ĐỜI SỐNG GIA Đ̀NH

 

Mẹ đan tất ấm

con trai bước vào chiến tranh

Mẹ thấy việc này là tất yếu

c̣n cha lúc ấy làm ǵ?

Cha bận rộn từng giây từng phút

mẹ đan đôi tất

 chồng mải bán buôn

cậu con trai ở mặt trận nào đấy.

Cha thấy chuyện này tất yếu

 con trai phải ra con trai

không th́ con trai sẽ thành ai?

Có ǵ đâu, với lính, đâu cần quá lo toan cho nó

mẹ đan tất cha lo buôn bán

con ngoài chiến trường, và nếu như ngừng bắn

có thể nó làm bạn buôn bán với cha

nhưng trước mắt có chiến tranh, mẹ vẫn ngồi đan tất

cha vẫn tiếp tục bán buôn

chỉ cậu con trai không đi tiếp -  một trận đụng độ xảy ra

mẹ và cha đến nghĩa trang vội vă

Tất yếu phải vậy họ bảo có thắng có thua

đời sống tiếp diễn chiến tranh bán buôn và đan tất

tất cả vẫn đi tiếp như  nó thường đi tiếp

họ tán thành cách thức nh́n nhận đời

chừng nào vẫn có thể, hăy chuyên cần chăm chỉ

đan tất bán buôn thực hiện chiến tranh

ràng buộc lẫn nhau, công việc, nghĩa trang, cùng đời sống.

 

                                  Nguyễn Hồng Nhung dịch theo bản tiếng Hung của Justus Pál

                                                 ( Budapest. 2014. március 16.)