JACQUES PRÉVERT

NGÀY ĐẦU TIÊN

 

Những khăn trải giường trắng trong tủ

Những khăn phủ đỏ trên giường

 đứa trẻ nhỏ trong bụng mẹ

 người mẹ trong cơn quặn đau

 người cha trong hành lang mờ tối

 hành lang trong nhà hộ sinh

 nhà hộ sinh trong thành phố

 thành phố trong bóng đêm

cái chết trong tiếng kêu thét

đứa trẻ trong tia nắng rạng cuộc đời.

Nguyễn Hồng Nhung dịch theo bản tiếng Hungary

( Budapest 2015. október 18.)

 

JACQUES PRÉVERT

 PREMIER JOUR

Des draps blancs dans une armoire

Des draps rouges dans un lit

Un enfant dans sa mère

Sa mère dans les douleurs

Le père dans le couloir

Le couloir dans la maison

La maison dans la ville

La ville dans la nuit

La mort dans un cri

Et l'enfant dans la vie.