Johann Wolfgang von Goethe

 

BNG HỒNG DẠI

 

Phan Napraforg fnykpe.

 

Một chng trai nhn thấy đa hồng

bng hồng dại trn cnh đồng cỏ;

đẹp như nh bnh minh,

chng chạy đến như bay,

từ lu chng mơ ước!

Bng hồng đỏ, một đa hồng

đa hồng dại trn cnh đồng cỏ.

 

Chng bảo: anh sẽ bẻ gẫy em

đa hồng dại trn cnh đồng cỏ!

Bng hồng thưa: ta sẽ đm chng,

d trăm nghn lần chng xng tới

cũng chẳng ngắt được ta.

Bng hồng đỏ, một đa hồng

đa hồng dại trn cnh đồng cỏ.

 

Chng trai ngắt hoa,

ngắt bng hồng trn cnh đồng cỏ.

i, i, hoa ku ln v đm chng bằng gai,

mặt đối mặt với tn kẻ cướp

v khng thm trốn chạy

Bng hồng đỏ, một đa hồng

đa hồng dại trn cnh đồng cỏ.

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung của Kpes Gza

( Budapest. 2017. janur 20.)

 

 

A fi letpi mr

a rzst a rten.

Jajgat, szr a rzsaszl,

tolvajval szembeszll,

nem menekszik mgsem.

Piros rzsa, rzsaszl,

vadvirg a rten.

(Kpes Gza)