Jszef Attila

VỀ CI CHẾT

A képen a következ‘k lehetnek: növény, fa, virág, túra/szabadtéri és természet

Trong y phục-sắt đứng trước mặt ti

thần Chết buồn phiền cm lặng

nụ hn lạnh ngắt

chẳng lay động

lồng ngực ti thở di.

 

Vỡ tung v khng cn sống st,

mộng vụt nhanh, thnh dĩ vng, đời sống ny.

Khng ở lại,

đ bn đi,

Tnh Yu nồng chy.

 

Đứng trước mặt ti, họng tắc lại!

-Khng phải xe cấp cứu cho mi sao?-

hắn vội v đi,

cn ti?- quay lưng chậm ri,

đời ti đẫm khc than.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( 2018. szeptember 13.)