JUHSZ GYULA

 

CUỘC SỐNG L MỘT GIẤC MƠ NGẮN NGỦI

(Vita somnium breve)

 

 

Ta đ thử vi đi lần ci chết,

nhưng tri tim đớn hn của ta lun hoảng hốt quay về,

v ch cảnh tượng quanh ta thung lũng chết,

dường như đu đy vẫn c người đợi ta.

 

C thể ta đ từng gặp em,

c thể từ ngi sao xa xi em sắp xuống;

c thể chỉ trong giấc mơ, trong kht vọng tận cng,

c thể ta chỉ gặp em trong ci chết.

 

Thi, mặc kệ. Tiếp tục đi trọn con đường đất,

d bn đen hnh hạ, d chn ngn bụi đường,

chỉ một giấc mơ trong tim, duy nhất

đấy chnh l đời ta, giấc mơ ny

một cuộc đời sẽ tặng ta ci chết đẹp c đơn.

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( Budapest. 2016. mjus. 03)