JUHÁSZ GYULA

THI SĨ

 

Có những nhà thơ không bao giờ hạ bút

chỉ trong tim thi phẩm cất lời ca

khi những nỗi buồn mênh mang xâm chiếm

họ bỗng thành thi sĩ, tội nghiệp chưa.

 

Những kẻ cũng mơ màng về một thế giới đẹp hơn

nỗi ngất ngây cũng làm họ trở nên rạng rỡ,

và họ cũng từ bỏ, đớn đau, ủ rũ

giống hệt  thi nhân-những kẻ biết làm thơ!

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hungary

( Budapest. 2016. május 27.)