Juhász Gyula

TÔI KHÔNG CHO G̀ KHÁC.....

Tôi không cho ǵ khác, chỉ những ǵ tôi từng có

một trái tim đau và biết hát

cuộc đời tôi là nỗi khát nghẹn ngào

của niềm hạnh phúc.

Hăy đến đi những bài ca mới

cho triệu con người.

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hungary

( Budapest. 2016. május. 26)