KTAI TAMS

BỨC TRANH THNG MƯỜI

(https://www.youtube.com/watch?v=xQFtoAbGKss)

 

 

Pht, giy rỏ giọt

nhuộm sạm thế gian

người ta bảo, mặt trăng bảo hộ chng mnh

v chng mnh cũng tin thế

Em đẹp lắm v anh đẹp lắm lc ny

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hung

( Budapest.2015.10.03)