KOSZTONYI DEZSŐ

NHỮNG NGƯỜI CHẾT

http://www.femcafe.hu/files/images/halottak%20napja%20vil%C3%A1g%C3%ADt%C3%A1s.jpg

 

Đ từng l người.

Nếu chưa từng, họ vẫn đang cn. Bao tuyệt tc.

Khng lm g, khng ước muốn g,

tiếp tục gy ảnh hưởng.

Cc bến đỗ b ẩn giữa những kẻ đang chạy.

Những vng nước tối đen cm lặng, chậm ri

lưới giăng.

Những bức ảnh,

ngy đơ v vĩnh viễn

đẹp.

Những kẻ - phi tồn tại

qun tất cả, gửi ct bụi tất cả,

những người nhn rỗi.

Những kẻ từ đi tay, dưới đm l kh

từ từ tan ra bao kinh nghiệm phong ph.

Nơi Newton khng biết một lần một l bao,

đm m mịt phủ mi đầu m mịt,

nơi Kleonpatra qun những nụ hn,

nơi Shakespeare tiếng Anh lng đng.

Nơi người mẹ khng nhớ ra con gi,

nơi cc nh bc học qun hết mọi pht minh.

Những kẻ hnh hương, chỉ bị quyến rũ

bởi đức tin, lời cầu nguyện, nụ hn.

Những đoạn trch từ dăm ba tc phẩm cũ,

những tm tế bo bng nổ.

(1935)

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( Lễ Cc Linh hồn- Bp. 2014. november.01.)

http://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/tarsadalom/2012/oktober/vilagitas/kezes.JPG