Mihail J. Lermontov

CẦU NGUYỆN

Nếu số phận ti đi khi bị dy xo

v nỗi buồn xm chiếm tri tim

những lc đ ti ci đầu phủ phục

cầu nguyện một lời kinh su sắc tuyệt vời.

 

nh ho quang chn phước bnh yn

từ lời nguyện phủ quanh ti lc đ

lời an ủi thing chữa linh hồn lnh lặn

khi ti thầm cầu nguyện trn mi.

 

Rồi bỗng nhin ti hết đớn đau,

mọi lo u biến đi cng buồn b,

ti khc, ti tin, v tri tim đau đớn

chợt nhẹ bỗng, chợt trở nn nhẹ bỗng.

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ bản tiếng Hung của prily Lajos

( Budapest. 2016. februr 6.)