PETRI GYRGY

NGI Đ GIĂNG LƯỚI TI- CHA ƠI!

 

Ngi đ giăng lưới ti, Cha ơi.

Hai mươi su năm

ti cuộn trn, vặn vẹo, xoắn mnh

đầy quyến rũ, m cần cu

vẫn chẳng hề căng.

 

R rng,

sng của ngi khng hề c c.

Nhưng nếu ngi vẫn hy vọng,

ngi hy chọn một con su khc.

 

Thật tuyệt vời

trở thnh kẻ được chọn.

Nhưng giờ đy ti ước

hong kh mnh v ngoe nguẩy dưới nắng h.

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( H Nội 2016. augusztus 12.)