TheGianMuLoaPGyorgyNHNhung

 

Thế gian mù ḷa

 

Không gian rỗng tuếch, thế gian mù ḷa

nhưng, vậy mà, vẫn tiếp tục dấn bước

con người, bởi không thể làm khác,

để lũ ruồi đừng bao phủ ngập tràn.

Cần sáng tạo, cần hành động :

bằng bút, bằng cọ, bằng không ǵ cả,

bỏi không thể ta chỉ tồn tại,

như bầy gà, và không làm

ǵ hết, cho dù, giá không làm ǵ hết !

nhưng ta không thể, về điều này, chỉ bấy nhiêu thôi.

 

(Dịch từ bản tiếng Hung - 2009-02-22.HN)