PETRI GYRGY

THU

Kptallat a kvetkezőre: sz levl kp

Những chiếc l

bao bn tay mềm trẻ thơ run rẩy,

bị cơn mưa

hnh hạ,

bm vu, cha ra, van vỉ

mơ tia sng dịu dng,

để a tn trước khi đng đến

ha thnh băng.

Những bn tay b bỏng van xin đang rũ...

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( H nội 2016. dec. 23)