http://richpoi.com/images/content/5429_havazas.gif

 

 

 

PILINSZKY JÁNOS:

CẢ THIÊN THẦN ÁNH SÁNG

( Kỷ niệm về một Noel đại chiến)

 

 

Bầu trời tăm tối

như thể đám mây tối đen

của phán xử cuối cùng đổ xuống đầu ta

và trái đất cũng thoắt trở nên tăm tối.

 

Trái tim nhỏ dại của ta nặng trĩu làm sao!

Những ngôi nhà, những khu vườn,

cùng toàn bộ thế gian mỏng manh,

ta linh cảm, cùng ta run rẩy.

 

Rồi bỗng nhiên, trong thoắt  lặng yên,

êm ái bất ngờ,

giữa tuyết rơi êm đềm

lặng thinh mềm mại,

 

như thể lung linh chói sáng, bông tuyết bay

chạm đất đen ǵn giữ,

cả thiên thần ánh sáng,

cũng chạm gót thế gian.

                                Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                                 ( Sài G̣n 2014. december 18.)

https://www.youtube.com/watch?v=cvddphhQtjY