MỘT SỐ CU TRCH CỦA RAINER MARIA RILKE

 

Giờ đy ti mơ ước khng c khun mặt, chỉ như một con nhm cuộn trn, tối tối từ cc x xỉnh đường phố thận trọng b ln bi biển, sục mũi vo cc ngi sao....

(Rainer Maria Rilke)

Ngay by giờ đy hy sống trong những CU HỎI. Vo một ngy, cuộc sống của ta sẽ từ từ lớn dần ln trong cu TRẢ LỜI m ta khng hề nhận ra.

(Rainer Maria Rilke)

Bản chất của TNH YU l hai tm hồn c đơn cho đn chạm tới nhau v bảo vệ lẫn nhau.

( Rainer Maria Rilke)

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ bản tiếng Hung

( 2016. februr. 25)