THƠ HAIKU THÁNG NĂM-2018

 

Nguyễn Hồng Nhung fényképe.

1.

Lướt tạ từ xanh

tung tăng nắng tới

lẳng lặng nhớ người...

( 2018. április. 29.)

2.

Vụt qua một chữ cái

chắp tên,

thế thôi.

( 2018. május.01.)

3.

Khi thế gian chỉ là hẹn ước

ḿnh sẽ mỉm cười

và dạo chơi thôi....

( 2018. május. 02. )

4.

Lấp đêm trăn trở

mở giọt sương mai

tan lay lứt ai...

(2018. majus. 03. )

5.

NGÀY CỦA MẸ chính là ngày của con

trái đất xoay tṛn- vành nôi nương tựa

mẹ thân thương...

( 2018. május. 13. )

6.

Thời gian - đồng hồ cát

ngưng tuôn

khi ta ôm vào ḷng.....

( 2018. május. 19)

NGUYỄN HỒNG NHUNG