NGUYỄN HỒNG NHUNG

THƠ HAIKU

Nguyễn Hồng Nhung fnykpe.

 

1.

Sng Si gn, my Si gn, hoa Si gn
mai đy ta sẽ kể
gọn trang giấy mơ.

(Si Gn 2017.dec.31. NHN)

2.

Tiếng g Năm Mới
thay tiếng đm năm cũ thở di
gi Xun gi sch giở.

(Si Gn 2018. Janur. 01. NHN)

3.

Bnh minh Si Gn trong vắt
thoảng một tiếng chung ngn
ko hơi thở gần a ln my trắng.

(2018. janur. 02. NHN)

4.

Dẫu khe hẹp
trời thế no cũng sng
thản nhin xanh.

(2018. janur. 04. NHN)

5.

My mới chn trời cũ
sng rực rỡ như nhau
chữ ru ru nỗi nhớ

(2018. janur. 06. NHN)

6.

My xanh trong giấc đen
chong cnh m gi biệt
gởi vực su yu thương.

(2018. janur. 07.NHN)

7.

Tảng sng no cũng đợi
mặt trời tự đến gần
nhn quần xch lại.

(2018. janur. 09. NHN)

8.

Mặt trời tuyết
gi khoảng thinh 
v tận.
( 2018. janur. 20. NHN)

9.

Đau lng lu mưa trời ho tuyết
Đất bung rm xa trắng nỗi sầu
Tnh su tm đu.
(2018.01.25.NHN)

10.

My l trời mơ mộng
Mưa l đất mộng mơ
Tặng con người những bi thơ huyệt mộ
(2018. janur. 27. )

NGUYỄN HỒNG NHUNG