THƠ HAIKU MARCIUS- 2018

Nguy…n H“ng Nhung fényképe.

1.

Đng ngại đi

Xun ngại đến,

xếp chữ đợi Duyn.

(2018. februr. 20. )

2.

Lao đao một tiếng ht

tri thinh lặng đất trời

phủi mắt đm.

(2018. februr. 24. )

3.

Nhc trời xanh mơ co mn cu chữ

vập đất đen mộng tri kỷ bến bờ

xa lắc chn my.

(2018. mrcius. 04. )

4.

Đơm nh dương chườm cảm hứng

rũ tuyết tan kết chữ

chờ Xun.

(2018.mrcius.05. )

5.

Nhẹ nhng my thay o

đất mọng ht gọi cy

vứt ti đi.

(2018. mrcius. 13. )

6.

Mưa, trời mọng nước

sũng kỷ niệm

ướt trong nhau.

( 2018. mrcius. 16. )

7.

Ướp sương đm

Ha nắng ngy

Ta bay chấp chới

 

(2018.03.22.)

NGUYỄN HỒNG NHUNG