THƠ HAIKU THÁNG TƯ- 2018

 

Nguyễn Hồng Nhung fényképe.

1.

Sầu đông quả đỏ thôi tạm biệt

Lá vàng t́nh úa trả đất buồn

Xuân cười nụ

( 2018. 03.28. NHN)

2.

Trời tặng Đất những vừng đông chung thủy

Ta tặng Ḿnh những giọt lệ cảm thông

Sẻ chia.

(2018. Lễ Phục Sinh. NHN)

 

3.

Thêm một ngày xáo trộn

thêm một lần lặng thinh

ḿnh với ta.

( 2018. április. 01. )

NGUYỄN HỒNG NHUNG