THƠ HAIKU JUNIUS-2018

1.

Trăng bung rm khoảnh khắc

nắng nhoẻn cười cng hoa

hồng sắc.

( 2018. mjus.30. )

 

2.

Sng h ngọt bnh yn

đm long lanh ngấn mắt

nỗi buồn lặn giữa niềm vui

( 2018. junius. 05)

 

3.

Giấc trầm, tnh bỗng ln ngi

tri đi nước mắt sng di

nắp quan ti hoa nở

( 2018. junius. 15)

 

4.

Bnh minh

l viền mi mắt

đi mắt mu mận mặt trời ni g?

( 2018. jnius 18.)

 

5.

My tan từng mảnh

nắng chi chang

lại bừng sng!

( 2018. junius. 23. )

Nguyễn Hồng Nhung