THƠ HAIKU JULIUS-2018

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/37013377_656718241349559_6736541906106318848_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a0fbc0eb3f696169783b3344c6c4f751&oe=5BD9D374

1.

"Thương nh nhn l đỏ

kết vng lặng trăng trn

bện ngy xa để ngỏ..."

(2018. jlius. 18.)

2.

Vt tiếng ht x lng

im tri tim tro đỏ

đất cất gọi trở về

( 2018. jlius 22)

3.

Ngừng tri trăng thơ

my vượt bờ hấp hối

đợi cơn mơ.

( 2018. julius. 25)

NGUYỄN HỒNG NHUNG

https://www.youtube.com/watch?v=Er1KBejUjaQ