THƠ HAIKU

Szeptember- 2018

A képen a következ‘k lehetnek: 2 ember, fa, égbolt, autó, növény, túra/szabadtéri és természet

1.

Bổ luống tm tư

vời sắc niệm

ảo sng mun phương...

(2018.09.06)

2.

Thu sang lặng lẽ
Mộng bay đi
Mnh ở lại.
( 2018.08.29.)

3.

Mnh cuối h
dựa cnh xanh
dng dằng đi ngả....
( 2018.08.31)

4.

Một kiểu vo Thu rất lạ,

một thứ mưa xa ma hạ rất hay,

đừng qun em, nắng tắt, mưa bay...

( 2018.09.02.)

NGUYỄN HỒNG NHUNG

A képen a következ‘k lehetnek: Nguy…n H“ng Nhung, mosolyog, gyaloglás, állás, cip‘k, fa és túra/szabadtéri