THƠ HAIKU

OKTOBER-2018

 

A képen a következ‘k lehetnek: Nguy…n H“ng Nhung, fa, növény, túra/szabadtéri és természet

1.

Chụm thủ thỉ

l bay đi

hun ht lộ.

( 2018.09.09.)

2.

L vng găm thảm cỏ

Nỗi vắng găm bước chn

Ngy lặng.

(2018.09.18.)

3.

Gii by thản nhin

gi vẫn thế thi

bnh yn trong con tim loạn nhịp

( 2018. 09.29.NHN)

4.

Đừng rơi!

hy in đy mắt trời

long lanh lệ!

( 2018.09.30. )

NGUYỄN HỒNG NHUNG