THƠ HAIKU- DECEMBER-2018

 

 

1.

Sấp huyệt thả lá vàng

nắng rưng rưng khô lệ

tang lặng.

( 2018. oktober. 29. NHN)

 

2.

Nắng chỉ dẫn một ngày lặng lẽ

chữ ẩn chờ trang sách lật hờ

cập bến bờ sa mạc

( 2018.november.06. NHN)

 

3.

Con chính là bóng Chúa

đổ dài xuống trần gian

một mai trở lại...

( 2018. november.08.NHN)

 

4.

Chân trời gọn gân lá,

rụng một chiều đông sang,

ngắt đi hàng thu đợi...

(2018.11.17. NHN)

 

5.

Dấu vào trời những mắt sao

ḿnh gặp nhau giữa thanh cầu chắn

một lần từ tạ ước ao

( 2018.11.20. NHN)

 

6.

Trời Đông

gói vào manh lá rách

lạnh trĩu ṿng quay.

( 2018. november. 27. )

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG