WASS ALBERT

   TỪ DUY NHẤT

Từ duy nhất. Đẹp nhất, quư nhất. Bạn ước nói ra. Nhưng không thể. Bạn viết, nhiều lần bạn thử viết. Suưt nữa bạn gửi đi, nhưng rồi bạn nghĩ lại. Bạn không gửi. Bởi bạn cảm thấy, không thể. Không thể gửi từ này, từ duy nhất, duy nhất này. Không được phép.

 Không được phép tin tưởng vào chữ đă viết xuống, không được phép gửi đi như thế, không thể trao như vậy. Chỉ trong lời nói. Chỉ tự ḿnh. Bởi  từ đă viết ra không như từ đă nói ra. Bởi ngôn từ  chỉ toàn vẹn, chỉ trở thành sống động, nếu  nh́n vào mắt  và nói ra. Với người ấy.

 Có thể, bạn cần đợi nhiều năm, giây phút này. Nhưng xứng đáng. Bởi đấy sẽ là giây phút tuyệt vời nhất. Từ ngôn từ , từ đôi mắt, từ cảm xúc. Điều mà từ duy nhất này muốn thổ lộ.

Ai cần, người ấy cần, không phải v́: như thế nào mà trái lại, bất kỳ  thế nào                                                                                                                      

Mai sau sẽ có một người bước vào đời ta, người đáng giá hơn gấp trăm lần đời ta. Nơi đây ta có một giấc mơ: vô cùng đẹp đẽ, vô cùng đặc biệt, nhưng vẫn làm ta đau….

                                 Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung

                                          ( Budapest. szeptember.30)