Phố bờ đ

 

C những cuộc đời cũ như cu thơ cũ

Phạm Trọng Luật giới thiệu.

Phố bờ đ

 

Yuyak, koyak, aka tombo

(Dn ca Nhật)

 

Thạch bn kẹo v ở với b

Phố bờ đ lang thang my trắng

Lần trở lại nh, trời Phan Rang vẫn nắng

Nhưng qung đời thơ ấu đ xa bay

Khng phải v tnh ti trở lại đy

Ci xứ ct  lo, con người cng khổ 

Khng phải v tnh Thạch ở lại đy

Bn phố bờ đ, đếm ma nước lũ

Ti về Phan Rang khc hỏi hng keo

Sao bốn mươi năm Thạch vẫn ngồi sau thẩu kẹo ?

Những hng keo chỉ kể thầm thi :

Cnh chuồn đỏ đ bay vo rng đỏ

Trời xanh trong, trời nắng lửa Phan Rang

Bốn mươi năm, phố bờ đ c nhớ

Đứa học tr ngho thch đọc Hoa Vng Vang

Yu c gi mồ ci m khng dm ngỏ

Ti về đy nghe chuột ch ban đm

Nước mắm ngủ giữa mun hồn chum vại

Những tu dừa vẫn xo xạc gi đm

Như Thạch ngồi kia suốt thời con gi

Thạch mời ti ngồi lại nghỉ chn

Hai cuộc chiến cạn một dng nước mắt

Nhớ lm g cu chuyện chồng con

Phố ngy xưa đ chn vi tuổi trẻ

Ti ln xe chạy trốn bng mnh

Phố bờ đ lại ngập o nh nắng

Thạch vẫn đuổi ruồi mấy thẻ đường đen

Đếm kẹo tnh tiền những người khch nhỏ

Vĩnh biệt bờ đ, chẳng ng lại đằng sau

Ti khng l Ronsard cho Hlne bất tử

Đnh để Thạch gi theo phố bờ đ

i con phố những người khng tr nhớ

Thạch bn kẹo v ở với b 

B by giờ chắc gần trăm tuổi

Phan Rang ơi, thp Chm vương bng khi

Con chuồn kim tuổi dại biết về đu !

 

                                      Tokyo, 05/03/1997

                                          Nguyễn Nam Trn