PHAN NI TẤN

Sanh năm 1946 tại Banmthuột.

Cựu Học Sinh Trung học Banmthuột 1960

Cựu Sinh Vin Đại học Khoa Học Saigon 1969

Cựu Sinh Vin Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức 1/70

T cải tạo tại Qun lao BMT 1975

Vượt biển cuối năm 1979 đến Trại Laem Sing, Thi Lan

Định cư tại Toronto năm 1980. Hiện sống cng gia đnh tại Thủ phủ ny

Biết lm thơ, viết văn v sng tc nhạc

Trước 1975 c thơ trn Văn (Mai Thảo), Phổ Thng (Nguyễn Vỹ)

Sau 1975 cộng tc với Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Saigon Times, Độc Lập, Nắng Mới, Lng Văn, Thư Qun Bản Thảo, Phụ Nữ Diễn Đn, Thời Bo, Việt Times v.v

Tc phẩm đ xuất bản:

Ht Cho Mẹ V Qu Hương, tập nhạc, 1969

Vc Tn Em Chạy Biệt M, thơ, Con Người 1972

Ht Để Xng Đất Mới Cho Qu Hương, tuyển tập nhạc, nhiều tc giả, Con Người 1973

Lục Bt Phan Ni Tấn, thơ 1973

Dậy Lửa Trường Sơn, nhạc, Lửa Việt 1983

Em Ht, Em Vui, (với NHN), nhạc thiếu nhi, Lng Văn 1987

Hồi K Thơ, thơ, Lng Văn 1988

Cu Thơ Về Người, thơ, Nhn Văn 1996

Tnh Khc Phan Ni Tấn, nhạc, Nhn Ảnh 2004

Sinh Nhật Của Cy Đn, CD nhạc 2005

Đn Ko Qun, tập nhạc v CD nhạc 2006

Ao Trời, CD nhạc 2007

Si Gn (blue) Xanh, CD 2015

Sẽ xuất bản:

Nẻo Nh, tập thơ

Qu Ni, tập thơ

Ngụm Qu Nh, CD

Đồng Giữa, tập truyện v tạp văn