Xin trn trọng giới thiệu cng độc giả quyển NGƯỜI GNH NẮNG của tc giả Quch Giao (trưởng nam nh thơ qu cố Quch Tấn), về tiểu sử cha Từ Tn, Nha Trang

Xin trn trọng giới thiệu cng độc giả quyển NGƯỜI GNH NẮNG của tc giả Quch Giao (trưởng nam nh thơ qu cố Quch Tấn), về tiểu sử cha Từ Tn, Nha Trang.

 

Cha nằm trn một đảo nhỏ cạnh Hn Chồng, cch con đường chnh Trần Ph 3 pht đ ngang, bnh yn, thơ mộng.

 

Quyển Người Gnh Nắng sẽ giới thiệu cng qu vị từng bước, từ một hn đảo hoang vu, nhờ cng sức kin tr mỗi ngy của sư Vin Mn đ trở thnh nơi đng ao ước như ngy nay. Hiện tại khun vin cha chỉ được dng giới hạn 1200 m2, trong tổng thể 22.000 m2. Phần cn lại nghe ni sẽ lm 2 bậc cng vin.

 

Xun Sương