TranThiLaiHongBonMua

B Ố N M A

 

 

Hai ba cu của Trần thị LaiHồng

 

 

 

 

X U N

 

theo mi hương hoa Mai

cho bẻo cao giọng gọi mặt trời

a ! Ma Xun đy rồi !

 

 

H Ạ

 

sng bạc vỡ trn ghềnh

bồng bềnh buồm biển trắng lnh đnh

H cười tươi đo Sen

 

 

T H U

 

vớt một nắm sương m

rưng rức ma Thu khc trong tay

từng đợt giọt vng bay

 

 

Đ N G

 

với cửa khp ci then

nhốt bon chen chung với bụi đường

vườn thầm lặng toả hương

 

(Hoa bang, 2005)