Trương Quốc Dũng

Đường Tăng

 

Đm cui cuc trường chinh đy gian kh, ngy mai yết kiến Như Lai đ ln kiếp Pht, Đường Tăng trn trc khng sao ng được. Sut cuc đi tm nguyn ti ci ny, gi đy khi sp trt b kiếp người, ng bng thy lng day dt.

Nhiu ngy nay, thn th Đường Tăng đ r ri, đu c đy mng m, tay biếng ln trng ht. Tm linh như mun nu chn dng li. Mu ng nhc nhi thm ln cui qua tim, ca vo qu kh đau x. ng nh ti nhng người sinh thnh ra mnh. Tnh cha, huyết m to nn m bao nhiu năm nay ng khng mt ln thp hương, khng mt ln nhc nh.

Chng đường di ti đt Pht khiến tri tim ng dn chai sn. ng đ qu nhiu ln phi ly lc, cu khn cc thn linh thnh ln b, đ qu nhiu ln gim đp ln xc mu yu ma xa gn, ch vi mt mc đch: mau thnh chnh qu. ng thương người. Nhưng đm nay, trước ranh gii cui cng ca ci Người v Pht, ng cht hiu ra ci r ca tnh thương y. Mi ln cu gip con người, ng ch thm tnh ton như xy thm cho mnh mt bc thang ti Pht đi.

Nhiu ln Đường Tăng đ t hi ti sao nước mt mnh ngy cng lnh gi. Gi đy ng thm biết, trn con đường thnh kinh v cu ri người đi, ng đ dn dn xa l vi con người.

ng tr mnh, th di: khng l người, ta s l ai? Yu qui cn đường, biết bao k chnh t trn đy xung, php thut v bin, c nghit v cng. Ta nhp vo chn y biết ri thnh Pht hay ma?

Đường Tăng cht nhi trong tim. ng kh rn ln, hai tay m ngc. M mt thy cc đ đ đang đng bn giường nhn ng u lo. C ba hnh như đu khng ng.

Đường Tăng th ht: Khng sao đu. Ta ch cht nh ti ngy xưa. Ni ri li nhm mt.

Nghe tiếng Ng Khng: Xin thy đng t di lng. Thy đang nh c kiếp người

Đường Tăng rng mnh khi ging Ng Khng qu u ut Con t đ sinh ra. Coi thường c thn thnh, yu ma, ch mong được thnh người. Thy đ l người li t b mnh đi tm hn phch khc. Đm nay sao khi xt xa.

Bt Gii cười kh: Lm người c g vui. Chng ta đ dc lng theo đo, ngy mai được ln chn thn tin, sung sướng biết bao nhiu. Thy đng luyến tiếc.

Sa Tăng an i: Thy tr mnh sp ha Pht mang đo xung khai sng cho loi người. Cng qu vĩ đi lm.

Đường Tăng lc đu, nm im hi lu, hai tay vn đt ln tim, mt vn nhm, nước mt tro ra m nng li. Ri như trăng tri: Ta ước g đm nay đng sng.

Ta đau đn cho mười my năm vin du. Ng Khng ơi! Mt đi con mong được thnh người th b bt p phi theo ta đ thnh Pht. Bt Gii t di mnh gic ng tht ra ch l đi tm mt chn hoan lc mi. Sa Tăng ri ci u m ny sang ci hoang tưởng khc m li hy vng khai sng. Cn ta? Khng cn l người khng phi l người th lm sao đng cm m đi khai sng, cu vt con người.

Ng Khng sp xung nm tay thy nghn ngo: Thy đ nhn ra chn l. Nhưng chm qu ri.

Đường v. Qua sng. Thin s va cười va ch cho Đường Tăng thy thn xc ng đang tri dt dưới cu.

Nhưng Đường Tăng đ khng nghe thy g na. Đi mt v hn.

1994