VÀNG THU MẤY ĐỘ

 

 

 

 

 

 

Thơ Vơ Công Liêm

 

 

Vàng Thu Mấy Độ

 

 

gió vi vu gió đứng giang đầu

trời thu miên man thu không sang

trong tôi

chùm sao vỡ

mọc cánh bay về nhớ cố hương

ngoài kia quá khứ rụng

vàng bay theo sương rung  

trong mắt lá răm buồn

ôi ! thiên thu sao người xanh màu lá

phôi pha đời phôi pha

vàng thu mấy độ t́nh như đă

trăng mờ trăng tỏ vẫn là trăng

những ngọn khói phất phơ đời vô lự

màu thời gian không phai . không thắm . không nồng . không ưu tư

lá vàng lá không hay . không buồn . không lụy . không vương vấn

lặng

vào thu . chỉ thấy ǵ ngoài vô tận : chẳng mang sang . chẳng cầu cạnh . chẳng thiết tha

mà ; ch́m ch́m ngày bạc vẻ đ́u hiu* tôi hóa thạch trong băng tần vô ngại . đóa vô thường

ngẫm

giữa trời hư không để nghe thân thế hóa ưu phiền một sắc không . bước vào thu

bỗng một ngày nghe sương khói tỏa . đoái-hoài-hương* chảy lai láng trong tôi

thu vàng vọt . thu buồn . thu không nói . em sầu mây mấy độ thu sang ?

ngoài kia sông nước đợi mơ hồ như cơi lung linh . xin một nén hương thắp người thiên cổ

vẫn một mùa thu không . không chăn không chiếu . không than không tham giữa chốn bụi trần

ghé chùa diệu đế thỉnh một khúc tứ diệu đế lạc đường / thu niệm / nam vô :

nam-mô-a-di-đà . a-lị-gia . bà-lô-kiết-đế . thước-bát-ra-gia-bồ-đề-giạ-bồ-đà-giạ. a-di-đà đá-tha-giạ-ha . ma-ha-tát . a-lô-ha-ma-ni-giạ-a . chi-đá-a . lệ-sa-bà-ha . ta-bà-ha . a-giạ-đế-gia . đa-tâm-kinh*

vọng   

chuông lệ đổ . buốt lạnh giữa trời hư vô . hóa ra sắc sắc không không đời như không . lá vàng bay

 

tôi

 

một hoài niệm cổ

 

em

 

một trời thu không ./.

 

VƠ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc vào thu 1/9/2014)

 

*   Ư thơ trong ‘Cung Vân Xuân Nhật Ức Cưu’ của vua Trần Thánh Tôn: ‘Bạch trúc trầm trầm thiểu văng lai’ Ngô Tất Tố dịch.

*   ‘nostalgia-foreign’ vcl dịch. Rút trong bài :’Nghĩ Về Sự Ngu Xuẩn Trong Tác Phẩm của Dostoevsky’ của vơcôngliêm 8/2014. .

*   Dẫn câu kinh trên qua một cảm hứng bất ngờ trong trí nhớ.Không kinh, không kệ hoàn toàn vô-nghĩa-thơ. vcl