DocMNHoangXuanSon1

 

Hoàng Xuân Sơn

 

 

COLLAGE 2 - MAI NINH

(HỢ P LƯU 5 8)

 

 Mênh mông đến khó thức

 nửa đêm rào rào hàng cây sầu đau

 hạt nước tựa đeo hương ngất

 nồng

 trăng vành cong đêm bây giờ quấn trời

 ở giữa ngă ba thiếu thời

 thành hoa vương giả

 đóng kín

 một về đă mất hút thời gian

 rạng ngày trời ngủ yên huyền thoại

 trên cao đỉnh nhú lạc về

 chim trốn đông

 lạc về mặt hồ chuông hối quên

 giục giă

 yêu và điên sâu

 chiêu gọi cơn thiếp thở im ỉm mặt người

 sớm mai tóc rớt trên khu phố

 trời đứng trưa đổ ập

 nhập t́m sau vung văi lời ḿnh

 Mai Ninh

 truyện và tim mắt cay

 từng qua đây lũ đồ vật không c̣n

 hoàng hôn sâu dưới áo tắm

 x̣e váy đánh thùng th́nh

 đùi vai ru cột đá

 đẩy cánh cửa hờ lá cỏ dưới trăng

 ngựa treo rời hương xạ

 nhịp chậm thở khó chân bàn

 Emily câu thơ th́ thào

 th́ thào cuống cuồng gọi

 gitane chiếc áo khan khô

 mùa dạ hoi

 rực đắm trên da im ĺm

 bừng tỉnh rút biển trời trăng sao

 có hề chi thủy mệnh .

 

HOÀNG XUÂN SƠN 24 avril 2001