DocMNHoangXuanSon2

 

Hong Xun Sơn

 

THỬ NGHIỆM CHUYỂN THỂ

Bi Chủ Nhật Mai Ninh

(Văn số 88&89 thng 4&5, 2004)

 

Bn một mnh

ghế một đi

sn ga qun lạnh

mu đời

gỗ xưa

cầm tay ủ mấy cho vừa

vi su ngấn cổ

ngạt bờ mi hn

vội v vội v

dập

dồn

ci loang phiến knh

nhịp phồn hoa m

 

Bn tay . i bn tay

xe

nu đu được nh vng hoe của ln

da mềm như tiếng thời gian

thng năm

rnh

hở

nước dầm

cỏ . đm

 

Chiếc khăn qung

khn nu thm

ngực, bờ mấy ging

thn hiềm xưa sau

chủ nhật chủ nhật rời nhau

tc khng quấn nu đi đầu

bến giang

 

Hnh chạy ngược

bng quay ngang

con tu lỗi nhịp

cnh tn chiều . chim

bay liều ảo gic . truy tm

nơi khp mắt . su ht

chm sinh ly .

 

HONG XUN SƠN

St. Jean Baptiste

24 juin 2004