NhungChu

 

 

 

mạch nha & mai ninh

 

 

 

những chữ rồi cũng giống nhau

 

 

Hai giờ sáng, Tiến Thoái Lưỡng Nan*

hát không nhiều ngân, lặng

tiễn trăng.

 

Dọn ḿnh

bức tượng màu nguyên thủy

người đàn bà trần trụi quay lưng

úp mặt vào mảng tường to khổ.

 

Mắt không c̣n quầng thâm,

buổi sáng, trong bếp,

nụ cười kỳ diệu, từ tâm.

 

It’s the end of the party,

and the morning seems so grey

so unlike yesterday,

it’s the time for us to say…**

 

Nói. Nhiều điều.

khất,         giấu,        khát...

những chữ rồi cũng giống nhau.

 

Những bức tường không c̣n giấu mặt

ngó vào con mắt buổi sáng

để hỏi

Chị là ai?

bóng chiều

Em là ai?

nắng trong vườn

 

The grass in the dead garden

erect after a lovely night

with you

in the big- lost- house

never mind

it’s the time for us to write...

 

Viết. Những chữ. Những điều

măi măi

mất

 

mnMN

 

 

* tựa một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn.

** Ca từ nhạc phẩm Happy New Year của nhóm ABBA