Treo

 

 

Treo

 

Khi em trở về vườn bên kia còn lanh mảnh sáng

chân sẻ gục gù chim gọi

căn phòng một chiếc bàn đỏ rượu đổ

một đêm nằm úp sấp kêu tên       ngực tràn nước giọt

mồ hôi chảy sóng

 

Khi em trở về buổi chiều không còn đó

hai chiếc gối trần im bóng tối

trăng là vải mê trôi      hương đầu hạ

quấn lịm gót chân nào hôm ấy

khua tìm rong ngợp biển      phôi thai

 

Không còn tôi ở đấy khi em trở về

ngăn tủ đong đưa hai mắc áo trống

người thuê sau sẽ đến      treo giùm nỗi nhớ

Em     trên cánh tay mê mải

mắc lấy điều gì tựa hồ      tuyệt vọng

 

Chỉ còn lại phòng tắm không đèn bóng

tấm khăn ướt một sáng em thức dậy

âu yếm lau dấu tích      vùng ngựa xoãi

tràn đầy trên ngực suối

bây giờ  em về      khăn xác khô

 

Mai Ninh