Dịch và phản dịch, dịch v́ mắc dịch

Dịch và phản dịch, dịch v́ mắc dịch

 tặng Nguyển Lương Vỵ và Phan Tấn Hải,  nhớ một ngày vui Cali, và những ngày khác.

 

Cầm ‘’Bốn câu Thất Huyền Âm’’ của chàng Nguyển Lương Vỵ ( Q&P 2011, California), nhắm mắt để t́nh cờ mở  tập thơ th́ rơi vào trang 87, đoạn 38. Liền lấy 1 tờ giấy  che thơ chàng Vỵ ( cốt tránh ảnh hưởng), và đọc bản chuyển ngữ sang tiếng Anh của Phan Tấn Hải, rồi nẩy ư  nghịch ngợm dịch thơ Phan Tấn Hải trở về ngôn ngữ nguồn Giao Chỉ quận anh hùng

 

 Phản và loạn, dịch :

 

đi rồi, mắt mù sương từ thiên cổ

(chẳng có cái đếch ǵ cho lăng mạn !)

thành phố xé ḷng tiếng rao hàng kéo giăn đêm khuya

âm buốt vai người, đầu bung loạn gió...

 

Tŕnh làng thơ Anh ngữ chàng Phan:

 

oh gone, the misty eyes of a thousand years

( needless to be romantic at all!)

the town grieves over the yelling of street vendors at night

the voice pierces shoulders, the wind blasts in the heads...

 

Và thơ chính bản Nguyển Lương Vỵ:

 

rồi thôi, đôi mắt ướt ngàn thâu

( Chằng cần lăng mạn quái ǵ đâu!)

Phố chợ, tiếng rao khuya sốt ruột

Âm rách vai, gió thốc trong đầu

 

Lời bàn của Thánh (giả) Thán:

 

Kinh dị, quả kinh dị. Ngữ ngôn cùng những biểu thị ( signified?) đă đành, nhưng cái tâm sau chúng, khác nhau đến bực  thánh nhân đành thốt lên ‘’ ư tại ngôn ngoại’’ là có thật. Thơ Phan quân, bất lợi ở chỗ Anh ngữ không là tiếng mẹ, nhưng sao vẫn khoan hoà dịu đắng trần gian. Thơ Nguyễn quân, quằn quoại nên tắc minh, gào âm hưởng bi thương vời vợi. C̣n chàng mắc dịch Nam Dao, ô ô...no comment, hắn chỉ biết vầy chữ  mua  vui cho  nửa trống canh tàn ! Kệ hắn...