Bạn bị tường lửa cản ?

 

Sau đây, một cách vượt tường lửa thông dụng.

1.     Vào web, gọi : http://www.google.com

2.     tìm amvc

3.     Trong danh sách tìm được có mục :  amvc với tiếng Việt thì có nhiều khả năng là oép ămvc

4.     click vào Cached, click vào Current page.