BuiKimAnhTab

 

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Bi Kim Anh

 

 

 

 

   

 

Trm thơ 2012/06

 

Căn nh cũ gọi về trong mơ

Thơ thng ba

Thay cho 1 lời khi xun đến

Thơ Bi Kim Anh 2

Thơ Bi Kim Anh 3

Nhặt trăng

Gửi cho Lục bt hư hao

12 tiếng cuối

Nn nhang giao thừa

Đi từ ma đng

 

 

 

Chn Phuơng

Đọc thơ Bi Kim Anh

Trch tuyển

Luc bt Bi Kim Anh

Giới thiệu Nhặt lời cho Bng L

Trch Nhặt lời cho Bng L