DaNganTab

Phan Huy Đường giới thiệu

Dạ Ngân

 

DaNgan

Dạ Ngân

BiaGiaDinhBeMon

 

Chương

 

 1  2  3  4 5  6  7  8  9 10

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Tiểu thuyết Gia đ́nh bé mọn đă được tái bản lần thứ 5 tại VN, đang được nhà xuất bản Mỹ cho dịch. Dễ hiểu : ngày nào truyền thống văn hoá gia tộc kết hợp với thể chế quan lại hay quyền lực dưới mọi h́nh thái, kể cả h́nh thái "kinh tế thị trường toàn cầu hoá"… c̣n khả năng chi phối tâm tư, t́nh cảm, lư trí và cuộc sống của con người ở VN hay/và ở khắp nơi trên thế giới th́ tiểu thuyết này c̣n là cẩm năng cho đàn bà khắp nơi, kể cả Mỹ, làm người. Cho luôn cả đàn ông ! V́ ta chỉ có thể "học" làm đàn ông khi ta may mắn được đối diện với một người đàn bà đích thực, kiên quyết làm đàn bà. Kinh lắm, bạn đời ơi… Nhưng khi thằng người kiên quyết thử làm đàn ông trong thời đại của ḿnh th́ đàn bà cũng phải "học" làm đàn bà trong thời đại chung ấy. Khổ lắm, bạn đời ơi… Đó là cái giá phải trả để làm người trong thời đại của chính ḿnh. Để… yêu ! Hè hè…

PHĐ