TranDanTab

Nam Dao giới thiệu

 

Chn dung Trần Dần

K họa bt ch năm 1986

Nguyễn Đnh Đăng

 

 

 

 

Nam Dao trch : Những ng tư v những cột đn

Cuộc vượt bin hệ hnh nghệ thuật hiện thực x hội chủ nghĩa của Trần Dần

trong tiểu thuyết Những Ng Tư v Những Cột Đn (Phạm Thị Phương)

Tiếng ni của ci ti bị chấn thương v tnh khả dụng của yếu tố nhật k, trinh thm

trong tiểu thuyết (Nguyễn Thnh Thi)

 

Trần Dần, một đời - thơ  (Nam Dao)

Đau lng Sổ bụi  (Trần Trọng Vũ)

Rp, nối... v kỷ niệm  mini  Trần Dần (Nam Dao)

Cọp ngy  (Nam Dao)

Ti sẽ dng dao (Trần Dần trong tiểu thuyết lịch sử Bể Du, Nam Dao)

*

Một hnh-đổng đầy nghĩa, đầy gi trị cho tương lai (PHĐ)

*

 

 

 

 

 

 

Trch

Thời gian người trong tiểu thuyết (PHĐ)