Ming v Nam Dao giới thiệu

 

 

 

 

 

 

Ming

Sợ chiến sĩ thi đua

Cy thước kẻ gy đi

Thin đường v địa ngục

Đồng tiền khuyết tật

Thằng cha chổm

Thời nay  khng đọc l chết

Lm ly cao hổ cốt ci đ

Một ngy với Tri tim vng

 

Nam Dao

Ti về qu

Thằng Tt rằn

Tm chồng thời a cng

 

Từ Sm