NgayTho

Ngy thơ

đọc truyện ngắn của Xun Đi

http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/XuanDai/XuanDaiTab.htm

http://amvc.fr/Damvc/GioiThieu/XuanDai/XuanDaiTab.htm

 

Đọc truyện ngắn của Xun Đi, c lc ta thấy, tuy đầy tnh người, nhưng hơi bị "ngy thơ". 

Ta vốn biết người Ziao Chỉ thật th thường rất ngy thơ, theo hướng ny hướng khc, như chnh ta khi ta hạ bt, ngy thơ qu đi m, h h...

Đ l sức mạnh tnh cảm v tinh thần của chng ta, nếu chữ "chng ta" cn c nghĩa, nghĩa như tnh nghĩa ấy m...

Đọc huyền thoại hiện đại như những truyện ngắn ny, với giọng văn ny, ta cảm động, qu mến.

Đời ta may mắn thật. Vừa khổ ải v đủ thứ linh tinh th được đọc ngay văn chương Ziao Chỉ đng đọc.

2008-10-31