Phan Huy Đường giới thiệu

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Hong Thị Kiều Anh

O autorke, About the Composer

Về tc giả

 

 

 

 đam m sng tc giữa hai chn trời

*

2. Những bức tranh Việt Nam

*

◄◄ về trang chnh

 

 

28 tc phẩm nằm trong

NHỮNG BỨC TRANH VIỆT NAM

đ trở thnh những tc phẩm

được cc th sinh  Slovakia

chọn để tham dự cc k thi quốc gia

v đoạt giải cao.

IMG_0001

vod, Introduction

Lời giới thiệu

 

IMG_0002

 

IMG_0003

Artistes

 

 

VisitToThePagoda-2

Nvteva v pagode, Visit to the Pagoda

Viếng cha

 

 

 

IMG_0005

Lesn koht, Wild Rooster

Con g rừng

IMG_0001

Čieme korenie, Black Pepper

Hạt hồ tiu

 

 

IMG_0002

Kuriatko, Little Chicken

Ch g con

IMG_0001

Pochod svrčka,Crickets March

Hnh khc dế mn

 

IMG_0002

Star gong, Old Gong

Chiếc ching cổ

IMG_0005

Hrdina stratil moc, The Hero Has Lost His Power

Anh hng bĩ vận

 

 

IMG_0001

Prhovor matky, Mother Speaks

Lời mẹ dặn

 

IMG_0010

Beťrsky chlapec, Naughty Boy

Thằng Bờm

IMG_0003

Korytnačka, Turtle

Con ra

IMG_0004

Mal psk, Little Doggie

Con cn

IMG_0005

Nahnevan opica, Angry Monkey

Con khỉ tức giận

IMG_0006

Slona bol brucho, Elephant with an Upset Tummy

Voi đau bụng

IMG_0007

Vtčik smti za mamičkou, Littie Bird Grieves over His Mummy

Chim non xa mẹ

IMG_0008

Mamička, Mummy

Mẹ

IMG_0009

Uspvanka, Lullaby

Ru vỗ bồng bng

IMG_0002

Synček, Little Son

Con trai

IMG_0011

Jarn nlada, Spring Mood

Dịu xun

IMG_0012

Osamel cesta, Lonely Journey

Đường lạnh

 

 

IMG_0013

Tanec papč, Dance of the Slippers

Điệu nhảy chiếc giy

IMG_0014

Horsk potok, Mountain Brook

Suối nguồn

IMG_0015

Pri rieke, At the River

Bến sng

IMG_0016

Mdry starec, Wise Old Man

Nh hiền triết

 

 

 

IMG_0017

Zpad slnka, Sunset

Hong hn

 

 

IMG_0001

Lotosov jazero a vrabce, Lotus Lake and Sparrows

Hồ sen v Chim sẻ

IMG_0002

Fragmenty legiend I, Fragments of Legends I

Những mảnh truyền thuyết I

IMG_0003

Fragmenty legiend II, Fragments of Legends II

Những mảnh truyền thuyết II

IMG_0004

Fragmenty legiend III, Fragments of Legends III

Những mảnh truyền thuyết III